A fejlesztés célja, hogy Domaszék belterületén megfelelő vízelvezető rendszer épüljön ki.

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-15-CS1-2016-000014

Kedvezményezett: Domaszék Nagyközségi Önkormányzat

A fejlesztés célja, hogy Domaszék belterületén megfelelő vízelvezető rendszer épüljön ki, mely képes helyt állni az éghajlatváltozás okozta kritikus időjárási körülmények között is, különös tekintettel azokra az időszakokra, amikor rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék biztonságos elvezetését kell megoldani. Domaszék település teljes belterületén lehetővé válik a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, mivel a jelen projektben megépülő csatornák befogadóként fognak működni az öblözetekben kiépítendő további vízelvezető csatornák számára.

Célunk azokban az utcákban élő lakosok életkörülményeinek javítása, akik közvetlenül érintettek a létesítmények megépülése után. Ezek az utcarészek a település azon területei, ahol még egyáltalán nem készült csatorna, vagy a meglévő csatornák állapota legkevésbé sem alkalmas a megfelelő vízelvezetésre, így az elöntés veszélye is ezeken a területeken a legnagyobb.

A projekt továbbfejleszthető, a jelenleg csatornázatlan területek ellátása könnyebbé válik a jelen fejlesztéssel, mivel több csatlakozási pont létesül, a még ellátatlan területekkel. Ez azt eredményezi, hogy a további fejlesztések alapját fogják képezni a már elkészült csatornák.

A tervezett fejlesztés Domaszék község belterületén valósul meg, az alábbi utcaszakaszokon:

A Bartók B. utcának, a Juhász Gy. utca és az Árpád tér közötti szakaszaÁrpád térRadnóti M. utca és a Petőfi utca kapcsolódó szakaszaAdy E. utca Petőfi utca és Úttörő utca közötti szakaszaDuna utcaTisza utcaKossuth utcaPatika utcaRákóczi utcaA Dózsa Gy. utcának, a Petőfi utca és Rózsa Ferenc utca közötti szakaszaÚttörő utca Az Arany J. utcának, az Úttörő utca és József A. utca közötti szakasza Belterületi belvízelvezető hálózat fejlesztése Domaszéken című pályázati beruházás elkészült

Belterületi belvízelvezető hálózat fejlesztése Domaszéken – Projektátadó rendezvény 2018 július 20.

BELTERÜLETI VÍZELVEZETŐ-HÁLÓZAT FEJLESZTÉSE

PROJEKTÁTADÓ RENDEZVÉNY

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból valósult meg a közelmúltban a csapadék- és belvíz elvezetési projektünk.

A „Belterületi vízelvezető-hálózat fejlesztése Domaszéken” című pályázatunk segítségével a csapadékvíz elvezetés III. üteme épülhetett ki, amelynek nyomvonala a következő: Bartók B. utca Juhász Gy. utca és Árpád tér közötti szakasza; Árpád tér; Radnóti M. utca és a Petőfi utca kapcsolódó szakasza; Ady E. utca Petőfi utca és Akácfa sétány közötti szakasza; Duna utca; Tisza utca; Kossuth utca Ady E. utca és Kossuth u 3. sz. közötti szakasza; Patika utca; Rákóczi utca; Dózsa Gy. utca Petőfi utca és Patika utca közötti szakasza; Úttörő utca; Arany J. utca Úttörő utca és József A. utca közötti szakasza; Kossuth utca Dózsa Gy. utca és Kossuth u. 2. sz. közötti szakasza; Dózsa Gy. utca Patika utca és Rózsa F. utca közötti szakasza. A pályázat közel 110 millió forint összegű támogatás segítségével valósulhatott meg, amely kb. 3,1 km belterületi csatornaépítést jelent.

A TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00014 azonosítószámú projekt zárórendezvényére 2018. július 20-án 16.30-kor került sor, ahol a meghívott vendégek jelenlétében hivatalosan is átadásra kerültek az újonnan kiépített szakaszok. Az ünnepi átadáson többek között jelen voltak a tervező és a kivitelező cég képviselői, a műszaki ellenőr, valamint tiszteletét tette körünkben Kakas Béla a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke és Magyar Anna az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának alelnöke is, mivel a településünkre érkező TOP projektek tervezésében, előkészítésében és lebonyolításában jelentős közreműködő partnerünk volt a Csongrád Megyei Önkormányzat és Hivatala. Sóki Károly községünk plébánosa áldását adta az csapadékvíz-elvezető hálózat most kiépült szakaszára. A résztvevők mosolyogva fogadták a csatornában „úszkáló” piros-fehér-zöld színben pompázó papírhajókat, amelyek a rendezvényünket színesítették. Ezt követően a jelenlévőknek lehetőségük nyílt a projektátadó részeként megtekinteni a beruházásról készített mozgóképes anyagot a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Sziráki Krisztián                                                            Mészáros-Tanács Anett

 alpolgármester                                                           pályázatíró-projektmenedzser